Συμμετοχή στην 34η εαρινή σύνοδο της Επιτροπής Οικονομίας, Εμπορίου, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ (PABSEC).