Ερώτηση του για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου κλειστού τύπου στο Δήμο Καλλιφωνίου του νομού Καρδίτσας.