Ερώτηση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των ΜΜΕ στο ν. 3816/2010 περί της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων και ενήμερων οφειλών.