ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: Γενναία Μεταρρύθμιση στο Βωμό της Κομματικής Σκοπιμότητας;