Ερώτηση για την Δημιουργία Νέου Δήμου στην Λίμνη Σμοκόβου & την Ένταξη του Δήμου Ιθώμης στο Δήμο Καρδίτσας.