Ερώτηση για τις Καθυστερήσεις Πληρωμής των Δικαιούχων του Προγράμματος Μείωσης Νιτρορύπανσης στο Νομό Καρδίτσας.