Ομιλία στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα.