Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την Συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για το Νέο Γεωργοασφαλιστικο Σύστημα και τον ΕΛΓΑ.