Εισήγηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο για το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.