Ερώτηση για τα Προβλήματα στις Εφημερίες των Νοσοκομείων.