Ερώτηση για την Συνέχιση Διδασκαλίας της Ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας.