Ερώτηση για την συνέχιση της λειτουργιάς τμημάτων των ΤΕΙ στην Καρδίτσα.