Ερώτηση για την Κατάργηση του Μαθήματος Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας.