Απάντηση στην Ερώτηση για την Εξαίρεση των Χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ από την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση.