Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την Συζήτηση για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2011.