Ερώτηση για την Πρόσληψη των Επιτυχόντων στην Προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ.