Ερώτηση για την Πανδημία Γρίπης που Πλήττει την Χώρα.