Ερώτηση για την Αναστολή Εργασιών στον Οδικό Άξονα Δυτικής Θεσσαλίας – Ε65.