Ερώτηση για την Κατάργηση της Λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών Ταμείων