Ερώτηση για την Συνεχιζόμενη Αναβολή Διεξαγωγής των Σχολικών Πρωταθλημάτων