Ανακοίνωση κατά της Απόφασης Συγχώνευσης – Κατάργησης Σχολικών Μονάδων Όλων των Βαθμίδων στο Νομό Καρδίτσας