Ερώτηση για την εφαρμογή της αρνητικής λίστας συνταγογράφησης του ΕΟΦ.