Δήλωση για την Παρουσίαση του Σχεδίου του Π.Δ. του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α».