Επίκαιρη Επερώτηση για το Εφαρμοζόμενο Σχέδιο Εξυγίανσης του Ο.Σ.Ε..