Ερώτηση για την Άμεση Αποζημίωση των Καλλιεργητών της Καρδίτσας από τα Πρόσφατα Πλημμυρικά Φαινόμενα