Ερώτηση για την Απαγόρευση Συνταγογράφησης στους Ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από μη Συμβεβλημένους Ιατρούς.