Ερώτηση για τον Αποκλεισμό των ΚΑΠΗ από το Πρόγραμμα της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους, που Εφαρμόζεται από την Ε.Ε..