Ερώτηση για το Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης των Αγροτικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.