Ερώτηση για τα Ζητήματα Είσπραξης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς, που Καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ.