Επίκαιρη Ερώτηση για την Παρακράτηση των Συντάξεων των Ψυχικά Ασθενών.