Ερώτηση για την Αναδρομική Παρακράτηση 10% στις Καταβολές του ΟΠΑΔ προς τους Παρόχους Υγείας.