Ερώτηση για τον Διαγωνισμό Πρόσληψης Πυροσβεστών 5ετους Θητείας.