Ερώτηση για τις Δυσλειτουργίες, που Παρουσιάζονται κατά την Εφαρμογή του Πρόσφατου Νόμου για τη Γεωργική Ασφάλιση.