Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την Συζήτηση της Ψήφου Εμπιστοσύνης.