Ερώτηση για την Αδυναμία Συγκέντρωσης του Πλαφόν από τους Βαμβακοπαραγωγούς για την Καταβολή της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης.