Ερώτηση για την Επιστροφή της Παρακράτησης 10% του ΟΠΑΔ προς τους Συμβεβλημένους Ιατρούς.