Αναφορά για τις Ελλείψεις Αγροτικών Ιατρών στον Ορεινό Δήμο Αργιθέας