Αναφορά για την Τραγική Οικονομική κατάσταση του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος.