Ερώτηση για το Περιφερειακό Ιατρείο Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας.