Ερώτηση για την Μετακίνηση ενός Αναισθησιολόγου από το Γ.Ν. Καρδίτσας στο Γ.Ν. Λαμίας.