Δήλωση για την Καταβολής της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στους Βαμβακοπαραγωγούς