Επίκαιρη Ερώτηση για την Απογύμνωση των Περιφερειακών Ιατρείων από Ιατρικό Προσωπικό.