Δήλωση μετά την Συνάντηση με το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας