Δήλωση για το Αποτέλεσμα των Εκλογών της 17ης Ιουνίου.