Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση για το Ζήτημα της Ονομασίας των Σκοπίων.