Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση για την Ελληνική Πρεσβεία της Δαμασκού και την Προστασία των Χριστιανικών Μειονοτήτων.