Χαιρετισμός στο Συνέδριο των Αποδήμων Κυπρίων. (ΠΟΜΑΚ, ΝΟΠΟΜΑΚ,ΠΣΕΚΑ)