Επίσκεψη του ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Τσιάρα στην Κύπρο 28 – 30 Αυγούστου 2012.