Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση Σχετικά με τη Χορήγηση Θεωρήσεων από την Ελληνική Πρεσβεία στην Αλβανία.