Συνάντηση με Αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.